Regler og retningslinjer

lydighetsnorge.no

TALENT- TROPP

Hvert år skal lagledelsen ta ut talenter som de anser å kunne være interessante for fremtidens satsing innen lp-sporten/ landslag-rekruttering. Det vil bli tatt ut to grupper, en for sør og en for nord. Disse skal på våren ha hver sin treningssamling, den i sør på Hove leir utenfor Arendal, i nord skal pr.idag avholdes i Bodø området. De som blir tatt ut i en talent-tropp skal minimum delta på den samlingen de hører til, men om noen ønsker å reise så er det også mulig å bli med på den som er for andre landsdel.

Kriterier for å delta i en talent-tropp er at du minimum har startet i nest høyeste klasse og ønsker å satse innen lp-sporten.

Søknadsfrist for talent-tropp er 31/1 hvert år, troppen offentliggjøres senest 15/2. Søknaden skal sendes til leder for rekrutteringstroppene, pr. dato Odd-Geir Sørmarken, mail: anabasis@online.no. Den skal inneholde en kort presentasjon av deg selv og hund, litt om dine ambisjoner og resultater fra siste halvår.

REKRUTTERINGS-TROPP

En rekrutterings-tropp er beregnet for ekvipasjer som har ambisjoner om å gå for plass i landslagtroppen, og har vært i høyeste klasse en periode. Deltakere som tidligere har vært på landslag/landslagtropp, og som er på vei opp med ny hund skal også søke på rekrutteringstropp. Disse må minimum ha opprykk til høyeste klasse for å bli vurdert. Deltakere som går for en plass i landslagtroppen, men ikke kommer med ved uttak av den, kan søke plass i rekrutteringstroppen. Det vil også her bli to tropper, en i sør og en i nord.

Rekrutteringstroppen skal ha samling hver vår samme helg som talent-troppen.

Søknadsfrist er 31/1 hvert år,og troppen offentliggjøres senest 15/2.

Søknaden skal sendes til leder for rekrutteringstroppene, pr. dato Odd-Geir Sørmarken, mail: anabasis@online.no. Den skal inneholde en kort presentasjon av deg selv og hund, litt om dine ambisjoner og resultater fra siste halvår.

 

Nytt fra 2016: Uttaksstevner også vil telle mye for uttak.

Ønsker noen å søke, men er usikker på hvem av troppene, send søknad, blir dere tatt ut så plasserer vi dere i den troppen dere hører hjemme.

© Copyright. All Rights Reserved.