Regler og retningslinjer

lydighetsnorge.no

Regler for deltakelse som Rekrutt og talent - gjeldende for 2018

 

 

Det å være rekrutt og talent vil si at man er et forbilde innenfor Lp-sporten. Som utøver begynner man å stikke seg ut fra mengden.

Med dette kommer det ansvar.

 

 

Retningslinjer for deltakelse i rekrutt og talenttroppen:

 

En utøver som aksepterer plass i rekrutt og talenttroppen forplikter seg til å rette seg etter følgende regler og retningslinjer:

 

 1. Enhver ekvipasje skal bidra positivt til lp-miljøet.
 2. Enhver ekvipasje skal i løpet av året holde kurs, selge neseprøver/kopper, holde uoffisielle stevner eller holde minikurs(på 3 timer) til inntekt for lydighetsnorge.no
 3. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen lydighetssporten.
 4. Troppens deltagere skal ikke engasjere seg i debatter på sosiale medier som kan oppfattes som personangrep innenfor lydighetssporten.
 5. Alle skal delta på troppens samling. I sør er dette på Hove. I nord er dette i Bodø. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt avslutningstid om ikke annet er avtalt med talent/rekrutt ansvarlig på forhånd. Kan man ikke delta på samlingen i den landsdelen man tilhører, blir det forventet at man deltar i den andre landsdelen.
 6. Brudd på troppens retningslinjer kan få følger for videre deltakelse i talent eller rekrutt-troppen. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding
 7. Samlinger og landskampen må være betalte 14 dager før arrangementene begynner.

 

 

Retningslinjer for deltakelse på landskamp:

 

De som deltar på landskampen er forpliktet til å overholde følgende regler og retningslinjer:

 1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagets prestasjon som helhet blir den beste. Alle skal prioritere å være gode lagspillere og vise god lagånd.
 2. Alle skal være inkluderende, bistå hverandre og vise toleranse for hverandres syn vedrørende trening og forberedelser m.m
 3. Alle skal ha en god opptreden og en positiv holdning ovenfor hverandre og ovenfor deltakere fra Sverige. Klage på bedømmelse eller andre forhold på arrangementet skal ikke forekomme. Alle eventuelle klager/protester skal gå via rekrutt og talent ansvarlig.
 4. Til landskampen reiser laget sammen, og er på tur som et lag. Egne medhjelpere, følge eller støtteapparat som ikke er en del av laget holdes utenom, og samvær med slike må ikke gå på bekostning av troppens aktiviteter.
 5. Spørsmål om uttak til landskampen rettes til rekrutt og talent ansvarlig. Troppens deltakere skal ikke engasjere seg i offentlig debatt eller diskusjon rundt tropputtak(både landslagstroppens uttak og landskampens uttak). Dette gjelder også kritikk av lag/tropp eller troppens deltakere i sosiale medier.

TALENT- TROPP

Hvert år skal lagledelsen ta ut talenter som de anser å kunne være interessante for fremtidens satsing innen lp-sporten/ landslag-rekruttering. Det vil bli tatt ut to grupper, en for sør og en for nord. Disse skal på våren ha hver sin treningssamling, den i sør på Hove leir utenfor Arendal, i nord skal pr.idag avholdes i Bodø området. De som blir tatt ut i en talent-tropp skal minimum delta på den samlingen de hører til, men om noen ønsker å reise så er det også mulig å bli med på den som er for andre landsdel.

Kriterier for å delta i en talent-tropp er at du minimum har opprykk til nest høyeste klasse og ønsker å satse innen lp-sporten.

 

REKRUTTERINGS-TROPP

En rekrutterings-tropp er beregnet for ekvipasjer som har ambisjoner om å gå for plass i landslagtroppen, og har vært i høyeste klasse en periode. Deltakere som tidligere har vært på landslag/landslagtropp, og som er på vei opp med ny hund skal også søke på rekrutteringstropp. Disse må minimum ha opprykk til høyeste klasse for å bli vurdert. Deltakere som går for en plass i landslagtroppen, men ikke kommer med ved uttak av den, kan søke plass i rekrutteringstroppen. Det vil også her bli to tropper, en i sør og en i nord.

Rekrutteringstroppen skal ha samling hver vår samme helg som talent-troppen.

 

Nytt fra 2016: Uttaksstevner også vil telle mye for uttak.

Ønsker noen å søke, men er usikker på hvem av troppene, send søknad, blir dere tatt ut så plasserer vi dere i den troppen dere hører hjemme.

© Copyright. All Rights Reserved.