Regler og retningslinjer

lydighetsnorge.no

27.11.2017

Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen

 

NKKs hovedmålsetting med Lp-landslaget er gode lagprestasjoner.

 

Regelverket under beskriver de forpliktelser en utøver har i både tropp og lag. Regelverket skal kommuniseres tydelig ved alle uttak, og utøverne skal signere for at de er informert og

har forstått regelverket. Regelverket skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagleder og KG LP. Deltakere i tropp og landslag forplikter seg å være lojal mot dette regelverket og de

beslutninger som tas.

 

Retningslinjer for deltakelse i landslagstroppen:

En utøver som aksepterer plass i landslagstroppen forplikter seg til å rette seg etter følgende

regler og retningslinjer:

  1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagprestasjonen blir den beste. Det skal prioriteres å være en god lagspiller og vise god lagånd.
  2. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen lydighetssporten.
  3. Spørsmål om uttak rettes til lagleder. Troppens deltakere skal ikke engasjere seg i offentlig debatt eller diskusjon rundt laguttak. Dette gjelder også kritikk av lag/tropp eller troppens deltakere i sosiale medier. KG/lagledelsen vil håndtere dette i samarbeid med NKK.
  4. Alle skal delta på troppens samlinger. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt avslutningstid om ikke annet er avtalt med lagleder på forhånd.
  5. Brudd på landslagstroppens retningslinjer kan få følger for videre deltakelse i troppen og/ellerlandslag. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på evt brudd på reglene.

 

Retningslinjer for deltakelse på landslag:

En lagdeltaker, dette inkluderer også reserve/individuell deltaker er forpliktet til å overholde følgende regler og retningslinjer:

  1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagets prestasjon som helhet blir den beste. Alle skal prioritere å være en gode lagspillere og vise god lagånd.
  2. Alle skal være inkluderende, bistå hverandre og vise toleranse for hverandres syn vedrørende trening og forberedelser m.m
  3. Alle skal ha en god opptreden og en positiv holdning ovenfor hverandre og ovenfor deltakere fra andre nasjoner. Klage på bedømmelse eller andre forhold på arrangementet skal ikke forekomme. Alle eventuelle klager/protester skal gå via lagleder.
  4. Til mesterskap reiser laget sammen, og er på tur som et lag. Egne medhjelpere, følge eller støtteapparat som ikke er en del av laget holdes utenom, og samvær med slike må ikke gå på bekostning av lagaktiviteter.
  5. Brudd på landslagets regler og retningslinjer kan få følger for videre deltakelse på landslaget/troppen. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på evt brudd på reglene.

Gjeldende for 2018

UTTAKSSTEVNER OG POENGSYSTEM

Det skal hvert år arrangeres 8 uttaksstevner hvor to av dem skal være et dobbeltstevne i samband med offisielle lydighetsprøver.

I hovedsak NKK sine utstillinger, men kan også arrangeres på stevne arrangert av samarbeidende klubb.

Fire stevner gjeldende til VM/EM og fire til Nordisk mesterskap hvorav det er ett dobbeltstevne til hvert mesterskap.

Dobbeltstevne vil telle mer ved vurdering av uttak da vi der får se hvilke ekvipasjer som også presterer over to dager.

Disse stevnene er selvsagt viktig for de i landslagtroppen som skal konkurrere om plass på lag til mesterskap, men de vil også telle mye ved uttak av landslagtropp og for søkere til rekrutteringstropp for det neste året.

Det vil kun bli delt ut poeng for de i landslagstroppen med førstepremie, uavhengig av resultatlista

Nr. 1 i troppen: 10 poeng

.Nr. 2 i troppen: 8 poeng

Nr. 3 i troppen: 6 poeng

Nr. 4 i troppen: 5 poeng

Nr. 5 i troppen: 4 poeng

Nr. 6 i troppen: 3 poeng

Nr. 7 i troppen: 2 poeng

Nr. 8 i troppen: 1 poeng

På dobbeltstevne vil det deles ut poeng for hver dag, men det skal gis bonus for sammenlagt plassering for helgen.

Disse beregnes etter plassering i troppen.

Beste fra troppen 4 poeng. Nummer 2 fra troppen 2 poeng. Nummer 3 fra troppen 1 poeng.

For å få godkjente ranking poeng må det oppnås 1.premie på konkurransen.

Norgesmester er automatisk kvalifisert til kommende NoM om ekvipasjen er deltaker i årets landslagtropp.

Bonuspoeng deles ut til de 3 beste i NM finale.

1.plass. 4. poeng 2.plass. 3 poeng 3.plass. 2 poeng

© Copyright. All Rights Reserved.