Første ordinære årsmøte vil bli avholdt 3. mars 2018 i Kongsberg Hundeklubb sine lokaler.

Alle medlemmer i lydighetsnorge.no inviteres til foreningens årsmøte.


Saker som ønskes behandles på årsmøte må være styret i hende senest 27. januar 2018. Bruk gjerne mail: admin@lydighetsnorge.no. Vi ønsker spesielt innspill / ideer til inntektsbringende arbeid. Kandidater til styret må sendes inn innen samme dato.


Kongsberg hundeklubb arrangerer uoffisielt stevne til inntekt for lydighetsnorge.no før årsmøte - eget arrangement kommer.

Søndag 4. mars blir det arrangert konkurransekurs til inntekt for lydighetsnorge.no. Eget arrangement på dette kommer også.


Innkalling: https://www.facebook.com/events/2230780940269103/


Agenda

Årsberetning

Regnskap 2017 - revidert

Budsjett 2018

Årsmøteprotokoll 2018