ÅRSMØTET

Årsmøtet blir gjennomført på teams 28. mars

klokken 20.00.

LINK TIL MØTET


Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet må sendes til admin@lydighetsnorge.no

SENEST 21.februar 2023


ÅRSMØTEPAPIRER HER

PROTOKOLL HER