ÅRSMØTET 2024

Årsmøtet blir gjennomført på teams 12. mars

klokken 20.00.

LINK TIL MØTET HER


Møte-ID: 944 766 130 781 9
Passord: bL2cP6


Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet må sendes til: admin@lydighetsnorge.no

SENEST 6.februar 2023


SE ÅRSMØTEPAPIRER HER


Protokoll fra årsmøtet HER