Regler og retningslinjer

lydighetsnorge.no

Talent og rekrutter – Lydighet – 2020


TALENTTROPP
Hvert år velges det ut talenter som anses for å kunne være av interesse for fremtidens satsing innen
lydighetssporten/landslagsrekrutteringen. For å kunne delta i en talenttropp må ekvipasjen ha minst opprykk til klasse 3 og ha et ønske om å
satse innen lydighetssporten.


REKRUTTROPP
Rekruttroppen er beregnet for ekvipasjer som har ambisjoner om å gå for en plass i
landslagstroppen. Ekvipasjen må minst ha opprykk til FCI3. Ekvipasjer som ikke har kommet med i
landslagstroppen når denne blir tatt ut i april, kan også søke plass i rekruttropp, selv om fristen har
gått ut.


SØKNAD
Dersom noen er usikre på hvem av troppene de skal søke seg til, er ikke det så farlig. Send inn
søknad, så blir du plassert i den troppen du hører hjemme. Uansett tropp: søknaden skal inneholde en presentasjon av deg og hunden, ambisjoner og resultater for siste halvår, uansett klasse.


Alle søknader skal sendes på mail til adresse rekrutt@lydighetsnorge.no. Ordinær søknadsfrist: 31.12.2019.


Ekvipasjer som ikke blir tatt opp i landslagstropp kan søke på et senere tidspunkt.


LANDSKAMP MOT SVERIGE

Normalt arrangeres det en landskamp mot de svenske rekruttene hver høst - annet hvert år i Norge
og Sverige. Denne landskampen er åpen for de som har startet i FCI3 ved søking.
Sverige har dessverre lagt sitt rekrutteringsarbeid på is, og det vil høyst sannsynlig ikke bli aktuelt
med landskamp i 2020.


FORPLIKTELSER:

 1. Innvilget plass regnes som bindende påmelding og utgifter til samlinger (max 3 i løpet av
  året) må betales uavhengig av om man kan delta eller ikke.
 2. Det stilles krav til at deltaker er samarbeidsvillig, fungerer godt i treningsgruppe. En samling
  legges opp til samarbeid, hjelpe hverandre i gruppene, lære å fungere i et team. Det vil også
  bli leid inn instruktører til de forskjellige samlingene, navn på instruktører vil bli lagt ut
  sammen med program for det kommende år.
 3. Deltakerne er forpliktet til å følge de regler og retningslinjer som blir satt for en samling, samt følge oppsatt program og de tider som er satt.
 4. Leder for talent/rekrutt setter opp de forskjellige treningsgruppene. Deltakere må akseptere å delta i oppsatt gruppe.
 5. Fysisk avstraffelse av hund eller annen ufin fysisk behandling aksepteres ikke og vil medføre hjemsendelse fra samling og utestengelse fra tropp.
 6. Målet med samling er å lære mer for å bli bedre, få erfaring i å fungere i et team og ikke minst bli kjent med nye folk, kanskje dine fremtidige lagkamerater ☺Velkommen til et spennende lydighetsår!

Talent og rekrutter – Lydighet – 2019

I 2019 blir det bare en tropp for rekrutter og talenter. For å få tak i gode instruktører og holde

kostnadene nede, har jeg valgt å legge samlingene i 2019 i grei avstand til Gardermoen. Å være med

i talent-/rekruttroppen skal gi motivasjon og inspirasjon til å bli enda bedre i hundesporten lydighet

og lydighetstrening. Skal du være med, må du ha et mål om at du skal opp og slåss om en plass i

landslagstroppen. Du må ha lyst til å gå uttaksstevner og vise deg frem i lydighet. I tillegg må du ha

lyst til å bidra aktivt og positivt på samlinger og på landskamp. Å være med i talent-/rekruttroppen er

ikke noe du gjør fordi det «ser bra ut på cv’n til hunden din», men fordi du er genuint interessert i

lydighet og vil bli god. Selv om du ikke sier det høyt; så har du et håret mål om å bli Norgesmester,

Nordisk Mester og Verdensmester i lydighet.

Hvem kan være med?

Alle som har startet i klasse 1, hunden er minimum 2 år og maks 5 år 😊

For å gå landskamp må du være i FCI3 når du søker. Imidlertid skal alle andre i troppen vår stille opp

som hjelpere og heiagjeng denne helgen – det trengs ringsekretærer, skrivere, konkurranseledere

mm.

MEN; for å presisere igjen, DU MÅ VÆRE I FCI3 når du søker for å gå landskampen!!!! Er du i de

lavere klassene, så er det IKKE første mann opp i FCI3......Snarere tvert i mot 😉

Samlinger

I 2019 planlegges det tre samlinger og en landskamp; en på våren og to på høsten. Alle tre er

obligatoriske og økonomisk bindende. Dette for å holde kostnadene så lave som mulige.

Landskampen kommer i tillegg. Landskampen vil i år være i Norge, på banen til Rakkestad

Hundeklubb(Rakkestad ligger midt i Østfold).


Hvordan bli med?

For å søke må:

1. Hunden ha startet i klasse 1, og blitt 2 år i 2018.

2. Sende inn en film som er filmet i sin helhet, og som viser noen utvalgte øvelser og hvordan

man belønner mellom øvelsene (Se hvilke øvelser under).

3. Sende inn de tre beste resultatene dine fra den klassen du er i nå

4. Skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner

5. Skrive under på kontrakten:

a) Krysse av for at helgene passer og at man forstår at helgene er obligatoriske og

økonomisk bindene. Dette for å holde kostnadene ned. Det vil si at du må betale selv om

du ikke kommer.

b) Skrive under på reglene for troppen (punkt a og b er et og samme ark)


Øvelser som filmes i sin helhet uten pauser mellom øvelsene(filmen skal ikke være klippet eller

redigert):

Klasse 1: Lineføring, ruta, avstand, innkalling

Klasse 2: Fvf, ruta, avstand, innkalling,

Klasse 3Fvf, innkalling, apport dirigering, avstand

FCI3: Fvf, ruta, sirkus, Z


Jeg gleder meg til å få din søknad.

Søknadsfrist er 31.12.2018.

Troppen vil bli annonsert på Lydighetsnorge.no senest 1.2. 2019

Du sender søknaden til: hege.lindahl@rakkestad.kommune.no

Har du spørsmål, så send meg gjerne en pm på facebook, eller ring meg på 94289668


Kontrakt rekrutt og talent


Regler for deltakelse som Rekrutt og talent - gjeldende for 2018Det å være rekrutt og talent vil si at man er et forbilde innenfor Lp-sporten. Som utøver begynner man å stikke seg ut fra mengden.

Med dette kommer det ansvar.Retningslinjer for deltakelse i rekrutt og talenttroppen:


En utøver som aksepterer plass i rekrutt og talenttroppen forplikter seg til å rette seg etter følgende regler og retningslinjer:


 1. Enhver ekvipasje skal bidra positivt til lp-miljøet.
 2. Enhver ekvipasje skal i løpet av året holde kurs, selge neseprøver/kopper, holde uoffisielle stevner eller holde minikurs(på 3 timer) til inntekt for lydighetsnorge.no
 3. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen lydighetssporten.
 4. Troppens deltagere skal ikke engasjere seg i debatter på sosiale medier som kan oppfattes som personangrep innenfor lydighetssporten.
 5. Alle skal delta på troppens samling. I sør er dette på Hove. I nord er dette i Bodø. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt avslutningstid om ikke annet er avtalt med talent/rekrutt ansvarlig på forhånd. Kan man ikke delta på samlingen i den landsdelen man tilhører, blir det forventet at man deltar i den andre landsdelen.
 6. Brudd på troppens retningslinjer kan få følger for videre deltakelse i talent eller rekrutt-troppen. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding
 7. Samlinger og landskampen må være betalte 14 dager før arrangementene begynner.


 


Retningslinjer for deltakelse på landskamp:


De som deltar på landskampen er forpliktet til å overholde følgende regler og retningslinjer:

 1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagets prestasjon som helhet blir den beste. Alle skal prioritere å være gode lagspillere og vise god lagånd.
 2. Alle skal være inkluderende, bistå hverandre og vise toleranse for hverandres syn vedrørende trening og forberedelser m.m
 3. Alle skal ha en god opptreden og en positiv holdning ovenfor hverandre og ovenfor deltakere fra Sverige. Klage på bedømmelse eller andre forhold på arrangementet skal ikke forekomme. Alle eventuelle klager/protester skal gå via rekrutt og talent ansvarlig.
 4. Til landskampen reiser laget sammen, og er på tur som et lag. Egne medhjelpere, følge eller støtteapparat som ikke er en del av laget holdes utenom, og samvær med slike må ikke gå på bekostning av troppens aktiviteter.
 5. Spørsmål om uttak til landskampen rettes til rekrutt og talent ansvarlig. Troppens deltakere skal ikke engasjere seg i offentlig debatt eller diskusjon rundt tropputtak(både landslagstroppens uttak og landskampens uttak). Dette gjelder også kritikk av lag/tropp eller troppens deltakere i sosiale medier.

TALENT- TROPP

Hvert år skal lagledelsen ta ut talenter som de anser å kunne være interessante for fremtidens satsing innen lp-sporten/ landslag-rekruttering. Det vil bli tatt ut to grupper, en for sør og en for nord. Disse skal på våren ha hver sin treningssamling, den i sør på Hove leir utenfor Arendal, i nord skal pr.idag avholdes i Bodø området. De som blir tatt ut i en talent-tropp skal minimum delta på den samlingen de hører til, men om noen ønsker å reise så er det også mulig å bli med på den som er for andre landsdel.

 

Kriterier for å delta i en talent-tropp er at du minimum har opprykk til nest høyeste klasse og ønsker å satse innen lp-sporten.


 

REKRUTTERINGS-TROPP

En rekrutterings-tropp er beregnet for ekvipasjer som har ambisjoner om å gå for plass i landslagtroppen, og har vært i høyeste klasse en periode. Deltakere som tidligere har vært på landslag/landslagtropp, og som er på vei opp med ny hund skal også søke på rekrutteringstropp. Disse må minimum ha opprykk til høyeste klasse for å bli vurdert. Deltakere som går for en plass i landslagtroppen, men ikke kommer med ved uttak av den, kan søke plass i rekrutteringstroppen. Det vil også her bli to tropper, en i sør og en i nord.

 

Rekrutteringstroppen skal ha samling hver vår samme helg som talent-troppen.


Nytt fra 2016: Uttaksstevner også vil telle mye for uttak.

 

Ønsker noen å søke, men er usikker på hvem av troppene, send søknad, blir dere tatt ut så plasserer vi dere i den troppen dere hører hjemme.

© Copyright. All Rights Reserved.